Ditt byrå i bygda

 

 

   

 

Når du misser ein som står deg nær

Ein dag opplever mange av oss å vere den næraste når nokon døyr. Det kan kome brått og uventa, noko tungt og vanskeleg å forhalde seg til, og take hand om.

Når dette kjem, vil dei fleste av oss ha bruk for hjelp og støtte, dei praktiske oppgåvene er og ukjende og mange.

 

Vår oppgåve er å hjelpe deg.